Audycja biograficzna poświęcona życiu i pracy Stanisława Kierbedzia [1810-1899], inżyniera, pioniera budowy żelaznych mostów kratownicowych. Zawiera:
1. wprowadzenie
2. rozmowę Krystyny Mar z inżynierem Jerzym Jasiukiem, dyrektorem Muzeum Techniki oraz profesorem Wojciechem Radomskim, dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej:
- historia powstania mostu żelaznego na Newie [Błagowieszczańskiego], którego budowę zlecił Kierbedziowi car Mikołaj I
- studia i kariera inżynierska Kierbedzia
- przygotowanie zawodowe Kierbedzia
- historia powstania mostu Kierbedzia w Warszawie
- specyfika konstrukcji i ilość mostów Stanisława Kierbedzia
- działalność filantropijna inżyniera
- inżynierowie w rodzinie Kierbedziów
- dokonania Kierbedzia z dzisiejszej perspektywy
3. fragmenty tekstów czyta Wiesław Jaworski, Kystyna Mar :
- Na most Warszewski, Jan Kochanowski,
- opis mostu Zygmunta Augusta, istniejącego w latach 1573-1603, brak danych o autorze, 
- opis pierwszego mostu na Tamizie [Londyńskiego], brak danych o autorze,
- nota z przełomu XV i XVI wieku na temat stanów polskich mostów, autor nieznany,
- opisy mostów z tęczy, typowych dla legend różnych narodów, autor nieznany.
Audycja z 15.2.1994 roku.