Rozmowa z Marią Przemecką, kustoszem Muzeum Jana Matejki w Krakowie, część 3:
- pamiątki po Janie Matejce zgromadzone w Muzeum Jana Matejki w Krakowie
- kolekcja tkanin zebrana przez Jana Matejkę
- meble neorenesansowe sprowadzone z Włoch
- wyroby złotnicze zgromadzone przez malarza
- osobiste pamiątki po Matejce
- kolekcja broni należąca do malarza
- dzieła sztuki gotyckiej
- obrazy i szkice malarza zebrane w muzeum przy ulicy Floriańskiej.
Audycja z 19.06.1987 roku.