Audycja biograficzna Polskiego Radia z 07.05.1981. Postać Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana Roweckiego-Grota (1895-1944).
Zawiera: 1. Wypowiedzi:
- Barbary Pluta-Czachowskiej - powstanie „Dumki o generale Grocie”,
- sanitariuszki Krystyny Romaniuk na temat września 1939 roku i późniejszego spotkania ze Stefanem Roweckim-Grotem w Warszawie,
- łączniczki Jadwigi Kowalskiej na temat pracy w Służbie Zwycięstwu Polski, charakteru S. Roweckiego-Grota, pracy łączniczki, adiutanta Ryszarda Krzywickiego, przebiegu odpraw u S. Roweckiego-Grota, lokali konspiracyjnych, organizacji łączności i informacji o aresztowaniu generała 30 czerwca 1943 roku,
- brata Stanisława Roweckiego na temat relacji S. Roweckiego-Greta z żołnierzami,
- dziennikarza Andrzeja Wernica na temat rozmowy z Kazimierzem Plutą-Czachowskim, który jako ostatni dowódca widział przed aresztowaniem Stefana Roweckiego-Grota.
2. Teksty:
- Dumka o generale Grocie, Kazimierz Pluta-Czachowski,
- odezwa generała Stefana Roweckiego-Grota do Polaków z 26 lipca 1940 roku,
- odezwa generała Stefana Roweckiego-Grota do swoich oficerów,
- meldunek Stefana Roweckiego-Grota do naczelnego wodza o akcjach dywersyjnych 1 kwietnia,
- 1 sierpnia 1941 roku,
- list naczelnego wodza do Stefana Roweckiego-Grota z 1 maja 1943 roku o czterokrotnym nadaniu Krzyża Walecznych,
- relacja Elżbiety Prądzyńskiej-Zboińskiej, która jako ostatnia widziała Stefana Roweckiego-Grota przed aresztowaniem.

Aktorzy: Piotr Wyszomirski, Czesław Byszewski; dziennikarz - Andrzej Wernic; brat Stefana Roweckiego - Stanisław Rowecki; Maria Rosa-Krzyżanowska; sanitariuszka - Krystyna Romaniuk; Barbara Pluta-Czachowska; łączniczka - Jadwiga Kowalska; autorzy audycji: Stefan Rowecki, Elżbieta Prądzyńska-Zboińska, Kazimierz Pluta-Czachowski, Andrzej Gass; realizator: Barbara Głuszczak.