Audycja biograficzna Polskiego Radia z 04.06.1981. Postać Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana Roweckiego-Grota (1895-1944). Zawiera:
1. Wypowiedzi:
- córki generała Ireny Roweckiej-Mielczarskiej na temat rozpoznawania ojca na ulicy, listów z Gestapo po aresztowaniu,
- łączniczki wywiadu ofensywnego „Stragan” Wandy Ossowskiej na temat udziału w wywiadzie Ludwika Kalksteina, aresztowania, pobytu w Pawiaku, przesłuchań,
- dziennikarza Bohdana Tomaszewskiego na temat pracy z Ludwikiem Kalksteinem w „Kurierze Szczecińskim” niedługo po wojnie,
- reportażysty Krzysztofa Kąkolewskiego na temat rozmowy w więzieniu z Ludwikiem Kalksteinem, roli w aresztowaniu Eugeniusza Świerczewskiego,
- prokuratora Wacława Szulca z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce na temat śledztwa prowadzonego w latach 1970-1972 dotyczące losów generała Stefana Roweckiego-Grota po aresztowaniu. 
2. Teksty:
- notatka szefa Kontrwywiadu Armii Krajowej Bernarda Zakrzewskiego „Oskara” na temat akcji aresztowania generała Stefana Roweckiego-Grota 30 czerwca 1943 roku,
- depesza Jana Stanisława Jankowskiego „Sobola” na temat aresztowania,
- list premiera Stanisława Mikołajczyka do premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla z 20 lipca 1943 roku na temat aresztowania,
- protokół przesłuchania Ludwika Kalksteina w 1954 roku na temat współpracy z Gestapo,
- list premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla do premiera Stanisława Mikołajczyka z 1 sierpnia 1943 roku na temat możliwości uratowania generała Stefana Roweckiego-Grota.

Aktorzy: Piotr Wyszomirski, Czesław Byszewski; dziennikarz - Bohdan Tomaszewski; prokurator - Wacław Szulc; córka Stefana Roweckiego - Irena Rowecka-Mielczarska; łączniczka - Wanda Ossowska; reportażysta - Krzysztof Kąkolewski; autorzy tekstu: Stanisław Mikołajczyk, Winston Churchill; realizator - Barbara Głuszczak; autor audycji - Andrzej Gass.