Audycja biograficzna Polskiego Radia z 21.11.1999. Postać generała Wojska Polskiego, dowódcy Armii „Łódź” i Armii „Warszawa” w Kampanii Wrześniowej Juliusza Rómmla (1881-1967). Zawiera:
1. Rozmowę Marzanny de Latour z bratankiem Waldemarem Rómmlem:
- korzenie rodu w Kurlandii,
- pisownia nazwiska,
- herb rodzinny,
- losy rodziny po Powstaniu Styczniowym,
- pamiątki rodzinne,
- różne odłamy rodziny,
- charakterystyka stryja J. Rómmla,
- polskość szlachty kurlandzkiej.
2. Rozmowę Marzanny de Latour z profesorem Michałem Klimeckim z Wojskowego Instytutu Historycznego:
- kariera w wojsku carskim,
- udział w wojnie z Japonią w 1904 roku, służba w czasie I Wojny Światowej,
- organizacja artylerii III Korpusu formowanego na terenie Ukrainy,
- udział w wojnie z bolszewikami w latach 1919-1920,
- opinia Józefa Piłsudskiego,
- funkcja inspektora armii we Lwowie w 1927 roku,
- dowództwo Armii „Łódź” w przeddzień niemieckiej agresji,
-ocena działań w czasie Kampanii Wrześniowej,
- pójście do niewoli, decyzja o powrocie do Polski w 1945 roku.
3. Wspomnienia J. Rómmla nagrane 31 sierpnia 1959 roku:
- Kampania Wrześniowa 1939 roku,
- przyjęcie informacji o zakończeniu obrony Warszawy przez żołnierzy,
- spotkanie z generałem Johhanesem Blaskowitzem.

Bratanek Juliusza Rómmla - Waldemar Rómmel; generał Wojska Polskiego [nagranie archiwalne] - Juliusz Rómmel; prowadzenie, autor audycji - Marzenna de Latour; historyk - Michał Klimecki.