Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 11. Omawiane wątki:
-pokojowa polityka króla wobec Kozaków;
-podróż poselstwa polskiego do Chmielnickiego na Ukrainę w ujęciu Henryka Sienkiewicza oraz w rzeczywistości;
-postać Adama Kisiela ukazana w powieści Sienkiewicza;
-starania Adama Kisiela o zawarcie zgody polsko-kozackiej;
-militarne nieprzygotowanie Polski do wojny z Kozakami;
-siły kozackie uczestniczące w oblężeniu Zbaraża w 1649 roku.
Audycja z 1972 roku.