Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 13. Poruszane zagadnienia:
-udział wojsk królewskich w bitwie pod Zborowem w sierpniu 1649 roku;
-pertraktacje kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego z chanem Islamem Girejem;
-siły oręża polskiego oraz sił kozackich w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku;
-przebieg zwycięskiej bitwy pod Beresteczkiem;
-działalność Jeremiego Wiśniowieckiego po bitwie beresteckiej oraz okoliczności jego śmierci;
-postać Iwana Bohuna, pułkownika kozackiego.

Audycja z 1972 roku.