Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 3. Omawiane tematy:
-stronnicze ukazanie postaci Bohdana Chmielnickiego w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza;
- bunty ludowe i wojskowe tłumie przez Chmielnickiego;
-wyjątkowość postaci Chmielnickiego; przymierze Chmielnickiego z chanem tatarskim, Islam III Girejem;
-liczebność sił tatarskich;
-siły polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego;
-uniwersał hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego do Kozaków.
Audycja z 1972 roku.