Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 4. Omawiane tematy:
-plan kampanii hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego przeciwko Bohdanami Chmielnickiemu;
- bitwa nad Żółtymi Wodami 29 kwietnia 1648 roku;
-proporcja sił polskich i kozackich podczas bitwy nad Żółtymi Wodami;
-przebieg dwutygodniowej bitwy nad Żółtymi Wodami;
-ukazanie bitwy przez Sienkiewicza w powieści „Ogniem i mieczem”;
-przyłączanie się Kozaków rejestrowych do Chmielnickiego;
-przebieg rokowań między Kozakami a siłami polskimi;
-napad Kozaków na tabor polski 16 maja 1648 roku;
-klęska Polaków nad Żółtymi Wodami;
-odwrót hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego pod Korsuń.
Audycja Polskiego Radia z 1972 roku.