Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 5. Omawiane wątki:
-przyczyny zatrzymania się hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w Korsuniu;
-propozycja wspólnej walki złożona Mikołajowi Potockiemu przez Jeremiego Wiśniowieckiego; |
-słabe siły zbrojne po stronie Polski;
-stan oręża w obozie Kozaków;
- decyzja o opuszczeniu Korsunia przez siły polskie;
-zasadzka przygotowana przez siły kozacko-tatarskie;
-przebieg bitwy pod Korsuniem 26 maja 1648 roku;
-konsekwencje polityczne klęski pod Korsuniem;
-konflikt między Mikołajem Potockim, a hetmanem polnym koronnym Marcinem Kalinowskim.
Audycja z 1972 roku.