Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza  "Ogniem i mieczem", odcinek 6. Omawiane wątki:
-śmierć króla Władysława IV;
-zbieranie sił wojskowych przez Bohdana Chmielnickiego w Białej Cerkwi;
-porozumienie miedzy Bohdanem Chmielnickim z chanem;
-pozycja polityczna Jeremiego Wiśniowieckiego;
- majątek i siły zbrojne Jeremiego Wiśniowieckiego.
Audycja Polskiego Radia z 1972 roku.