Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", odcinek 7. Omawiane wątki:
-oficerowie w wojsku Jeremiego Wiśniowieckiego wymienieni w powieści Henryka Sienkiewicza;
-niejednoznaczna ocena działalności Jeremiego Wiśniowieckiego;
-rządy polskich magnatów na Ukrainie; nieprzychylny stosunek Jeremiego Wiśniowieckiego do Kozaków;
-sytuacja wojsk Jeremiego Wiśniowieckiego na Zadnieprzu podczas powstania Chmielnickiego;
-znaczne uszczuplenie sił wojskowych pod dowództwem Wiśniowieckiego w maju 1648 roku.
Audycja z 1972 roku.