Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego trzeciej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Pan Wołodyjowski", odcinek 1. Omawiane są:
-plany abdykacji króla Jana II Kazimierza Wazy w 1668 roku;
-lata zamętu politycznego w Rzeczypospolitej;
-postępowanie sądowe przeciwko Jerzemu Lubomirskiemu;
-rokosz Lubomirskiego i przegrana króla;
-śmierć królowej Ludwiki Marii;
-okres bezkrólewia Rzeczypospolitej;
- obrady sejmu konwokacyjnego w Warszawie w 1668 roku;
-elekcja nowego władcy w 1669 roku;
-popieranie Michała Korybuta Wiśniowieckiego przez Andrzeja Olszowskiego, biskupa chełmińskiego i podkanclerza koronnego;
-konflikt pomiędzy szlachtą a magnaterią podczas wyboru nowego króla.
Audycja polskiego radia  z 1972 roku.