Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego trzeciej części trylogii Henryka Sienkiewicza pt. "Pan Wołodyjowski", odcinek 3. Omawia:
-życie w małych fortecach kresowych;
-wykorzystanie przez Sienkiewicza opowieści o Marku Jakimowskim, szlachcicu z Podola;
-postać Azji Tuhajbejowicza, bohatera powieści;
-pierwowzory Onufrego Zagłoby, bohatera powieści;
- plany polityczne sułtana Mehmeda IV;
-atak Turków i oblężenie Kamieńca Podolskiego w 1672 roku.
Audycja z 1972 roku.