Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka na temat tła historycznego trzeciej części trylogii Henryka Sienkiewicza pt. "Pan Wołodyjowski", odcinek 4. Omawia; 
-cele wysadzenia zamku w Kamieńcu Podolskim;
-śmierć Jerzego Wołodyjowskiego;
-postanowienia traktatu polsko-tureckiego w Buczaczu w 1672 roku;
-zwycięska bitwa nad Turkami pod Chocimiem w 1673 roku;
-postać i działalność Jana Sobieskiego.
Audycja z 1972 roku.