Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Potop",  odcinek 1. Omawiane tematy:
-zorganizowanie przez króla Jana II Kazimierza Wazy sejmu w Warszawie na początku 1655 roku;
- wojny toczone przez Rzecząpospolitą przed potopem szwedzkim;
-sytuacja polityczna na Litwie;
-nastrój spokoju panujący w Wodoktach;
-dworki szlacheckie na Żmudzi w XVII wieku.
Audycja z 1972 roku.