Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza p.t. Potop, odcinek 10.
-Potrzeba utworzenia ośrodka dowodzącego siłami antyszwedzkimi;
-nastroje polityczne wśród senatorów i dworzan przebywających z królem na Śląsku;
-narada senatorów w Opolu w sprawie przyszłości Rzeczpospolitej;
-list Stefana Czarnieckiego do Arvida Wittenberga;
-decyzja króla Jana II Kazimierza Wazy o powrocie do ojczyzny;
-nieprawdziwy portret króla polskiego przedstawiony przez Sienkiewicza.
Audycja Polskiego Radia z 1972 roku.