Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza pod tytułem Potop: odcinek 11.
-Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej 29 grudnia 1655 roku;
-armia króla Karola Gustawa;
-bitwa pod Gołębiem w lutym 1656 roku;
-ataki wojsk polskich pod komendą Czarnieckiego na siły szwedzkie w rzeczywistości oraz w ujęciu Sienkiewicza;
-bohaterowie wojenni pochodzenia chłopskiego.
Audycja z 1972 roku.