Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Potop", odcinek 13 [ostatni].
Przebieg bitwy pod Prostkami w październiku 1656 roku pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego; pojmanie podczas bitwy Bogusława Radziwiłła; splądrowanie obszarów Prus przez Tatarów służących w oddziałach Gosiewskiego; atak księcia Siedmiogrodu Jerzego I Rakoczego na Polskę na początku 1657 roku; rozejm Rzeczypospolitej z elektorem brandenburskim, Fryderykiem Wilhelmem I; postać księcia Bogusława Radziwiłła; partyzantka na Żmudzi; zakończenie powieści Sienkiewicza.
Audycja z 1972 roku.