Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza"Potop", odcinek 2.
Pochodzenie rodu Billewiczów; wojna z carem moskiewskim na wschodzie Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1654 roku; postępowanie żołnierzy zaciężnych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej; próby zdyscyplinowania oddziałów żołnierzy przez hetmana; przyczyny wojny ze Szwecją w ujęciu Henryka Sienkiewicza; rzeczywiste podłoże konfliktu polsko-szwedzkiego; liczba ludności w Szwecji oraz Rzeczypospolitej.
Audycja z 1972 roku.