Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Potop", odcinek 4.
Rokowania Szwedów z Januszem Radziwiłłem; zajęcie w lipcu 1655 roku przez wojska cara moskiewskiego Wilna; stosunek magnatów litewskich do porozumienia Radziwiłła ze Szwedami; plany polityczne Janusza i Bogusława Radziwiłłów; akt poddańczy szlachty żmudzkiej.
Audycja z 1072 roku.