Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka na temat tła historycznego drugiej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Potop", odcinek 7.
Trudności Szwedów z pełnym kontrolowaniem Rzeczypospolitej; przyczyny udziału polskich chłopów w siłach powstańczych przeciwko Szwedom; wpływ religii katolickiej na mobilizację chłopów do walki przeciwko siłom szwedzkim; oblężenie Jasnej Góry według faktów historycznych oraz w ujęciu Sienkiewicza.
Audycja z 1972 roku.