1. Wypowiedź Gustawa Morcinka:
- opis jego miejsca zamieszkania
- stosunek krytyków literackich do jego twórczości
- specyfika jego prozy
- osobliwe pytania, które zadają czytelnicy podczas spotkań literackich.
2. Fragment powieści „Czarna Julka” autorstwa Gustawa Morcinka, czyta Jerzy Szczawiński.
Audycja z 30.07.1959 roku.