Gawęda Gustawa Morcinka [1891-1963] pisarza związanego ze Śląskiem, nauczyciela, który opowiada o swoich pierwszych dziecięcych wrażeniach związanych z kiermaszami książki.
Audycja z 12.06.1954 roku.