Audycja Polskiego Radia 1997 roku. Stanisława Myga, matka Haliny Poświatowskiej, wspomina ostatnią operację swojej córki, początkowe polepszenie jej stanu i potem gwałtowne pogorszenie. Opisuje ją  jako silną indywidualność, która prowadziła intensywne, nieprzystające do jej kondycji życie. Poetkę wspominają również Ludmiła Marjańska, pacjentka szpitala w Częstochowie, w którym leczyła się Poświatowska, oraz Jan Adamski. Odcinek zawiera wiersz Jestem Julią oraz piosenki: Marianna Ostatni wiersz w wykonaniu Zofii Kucówny (sł. Halina Poświatowska, muz. Andrzej Kurylewicz) i fragment listu Poświatowskiej, w którym opisuje ona przyjazd do Krakowa.  Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.