Audycja Polskiego Radia z 26.10.1978, poświęcona życiu i twórczości polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej (1840-1909) [Nowakowska, Kutyłowska]: - edukacja sceniczna pod kierunkiem Jana Tomasza Jasińskiego; - rola w dramacie „Salomon” Wacława Szymanowskiego; - związek z Karolem Chłapowskim; - warszawski okres kariery, wrogie przyjęcie przez zespół; - życie towarzyskie; - wprowadzenie przez Modrzejewską dramatów Szekspira i Słowackiego na warszawską scenę; - wyjazd do Stanów Zjednoczonych; - sukcesy w San Francisco oraz Nowym Jorku.
Wykorzystano fragmenty tekstów: Sto lat sceny polskiej, Wincenty Rapacki [Nowakowski]; Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; Pamiętnik z 1877 roku, Helena Modrzejewska [Barska].

Autor audycji - Wanda Mitzner; współtwórca - Marzenna de Latour; aktorzy: Włodzimierz Nowakowski, Blanka Kutyłowska, Barbara Barska.