Rozmowa Andrzeja Sowy z Piotrem Dmitrowiczem, historykiem na temat losów przyszłego pisarza Henryka Sinkiewicza [1846-1916], kiedy miał 19 lat [1865 rok]:
- próby zaciągnięcia się do oddziału podczas powstania styczniowego w 1863 roku
- podjęcie pracy w charakterze guwernera niedaleko Płońska i przygotowania do matury
- zdanie matury w 1865 roku
- rozpoczęcie studiów w Szkole Głównej w Warszawie
- pierwsze próby pisarskie
- ulubione lektury pisarza
- nauka języków obcych.
Audycja z 2005 roku.