Audycja Polskiego Radia z 02.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat pradziejów ziem polskich:
- zagadki związane z początkami ziem polskich,
- przesunięcie okresu powstania państwa polskiego na lata czterdzieste X wieku,
- fundowanie sieci grodowej,
- Państwo Gnieźnieńskie,
- rola Kalisza - centra władzy w Państwie Wiślan,
- kształtowanie się władzy na Mazowszu, znaczenie Czerska i Płocka,
- relacje z Pomorzem,
- pogranicze z Państwem Wschodniofrankijskim,
- ukończenie budowy państwa piastowskiego na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych X wieku.