Audycja Polskiego Radia z 30.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wojen o Inflanty:
- sytuacja polityczna i gospodarcza w dawnym państwie krzyżackim,
- plany podporządkowania Inflant Rzeczypospolitej,
- poparcie arcybiskupa ryskiego Wilhelma dla Księstwa Moskiewskiego w wojnach z Rzeczpospolitą,
- Traktat Pozwolski - zawarcie sojuszu wojskowego Inflant z Litwą,
- zajęcie przez wojska moskiewskie Dorpatu i Narwy,
- zwycięstwo opcji polsko-litewskiej w zakonie kawalerów mieczowych, powołanie Gottharda Kettlera na wielkiego mistrza, późniejsze rozwiązanie zakonu,
- włączenie terenów inflanckich do Litwy,
- pierwsza wojna inflancka 1563-1570,
- alians polsko-duński,
- następstwa kongresu pokojowego w Szczecinie w 1570 roku,
- plany polityczne Zygmunta Augusta wobec Inflant, rozbudowa regularnej floty wojennej.