Audycja Polskiego Radia z 04.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat sylwetek Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Jana Kochanowskiego:
- biogram Andrzeja Frycza-Modrzewskiego,
- podróże europejskie Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, powrót do Polski i rozpoczęcie pracy pisarskiej,
- dzieło „O poprawie Rzeczypospolitej”,
- przekonania demokratyczne Frycza-Modrzewskiego, stosunek wobec Kościoła,
- postać poety Jana Kochanowskiego,
- miejsce twórczości Kochanowskiego w literaturze europejskiej,
- idee renesansowe i nuty patriotyczne w utworach Kochanowskiego,
- pierwsza polska tragedia renesansowa „Odprawa posłów greckich”,
- wpływ Kochanowskiego na późniejsze pokolenia poetów,
- opinia Juliana Krzyżanowskiego o Janie Kochanowskim.