Audycja Polskiego Radia z 16.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat kryzysu państwa w latach trzydziestych XI wieku:
- znikoma ilość źródeł do dziejów Polski na początku XI wieku,
- załamanie polityki Mieszka II,
- najady ze strony Niemiec i Rusi, wojna domowa w latach 1031-1033,
- oderwanie Mazowsza od państwa Polan,
- ucieczka Mieszka II z Polski przed bratem Bezprymem, zamordowanie Bezpryma w 1032 roku,
- powrót Mieszka II na tron,
- podział kraju, przyznanie bratu stryjecznemu Dytrychowi jądra państwa Polan,
- okolice Gniezna i Poznania,
- scalanie kraju, śmierć Mieszka II w maju 1034 roku, 
- przyczyny kryzysu państwa.