Audycja Polskiego Radia z 10.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Zgody Sandomierskiej:
- stosunki międzywyznaniowe w Europie XVI wieku,
- synteza kościoła i państwa autorstwa Jana Kalwina,
- polemika luteranów z kalwinami, walka z antytrynitaryzmem,
- tolerancja religijna w państwie polskim,
- próba zawarcia unii wyznaniowej na synodzie w Koźminku w 1555 roku,
- zawarcie ugody w Sandomierzu w 1570 roku pomiędzy kalwinami, luteranami i braćmi czeskimi,
- założenia Zgody Sandomierskiej i jej skutki.