Audycja Polskiego Radia z 11.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat podsumowania rządów Zygmunta Augusta:
- opinia historyka Stanisława Cynarskiego na temat śmieci króla Zygmunta Augusta,
- podsumowanie osiągnięć i strat polityki międzynarodowej króla,
- reformy podatkowe i gospodarcze,
- znaczenie Unii Lubelskiej,
- zainteresowania Zygmunta Augusta protestantyzmem,
- opinia historyka Władysława Konopczyńskiego o Zygmuncie Auguście.