Audycja Polskiego Radia z 12.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat okresu bezkrólewia i Konfederacji Warszawskiej:
- obawy polskich protestantów o swój los po śmieci króla Zygmunta Augusta,
- postać Henryka Walezego, pretendenta do korony polskiej,
- rzeź hugenotów w Paryżu w noc świętego Bartłomieja w 1572 roku,
- zabiegi szlachty o zapewnienie pokoju wyznaniowego w Polsce,
- uchwalenie w 1573 roku Konfederacji Warszawskiej o wzajemnej tolerancji religijnej,
- osiągnięcia Konfederacji Warszawskiej.