Audycja Polskiego Radia z 13.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat rządów Henryka Walezego:
- śmierć Zygmunta Augusta - ostatniego z Jagiellonów,
- zawiązanie Konfederacji Kapturów, utrzymującej porządek w państwie w okresie bezkrólewia,
- wybór Henryka Walezego na króla,
- główne zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, zawarte w Artykułach Henrykowskich,
- Pacta Conventa - umowa pomiędzy szlachtą a nowo obranym królem,
- podsumowanie krótkich rządów Henryka Walezego,
- publicystyka antyfrancuska wywołana ucieczką króla do Francji.