Audycja Polskiego Radia z 17.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat buntu pogańskiego:
- niepokoje społeczne w końcówce lat trzydziestych XI wieku,
- przekazy Galla Anonima i Powieści Lat Minionych,
- odnowienie się kultów pogańskich,
- kryzys społeczny, bunt nisko urodzonych i niewolnych,
- negacja władzy księcia, możliwa rola w buncie przyrodniego brata Mieszka II Bezpryma,
- geografia buntu.