Audycja Polskiego Radia z 25.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Sejmu Inkwizycyjnego:
- wyjazd króla Zygmunta III Wazy do Rewla na spotkanie z ojcem,
- najazd tatarski na Podole i Ruś Czerwoną,
- tajne rokowania króla z Habsburgami,
- Zjazd Jędrzejowski w 1592 roku, wymogi szlachty dotyczące detronizację króla,
- fragment listu Jana Zamoyskiego do Zygmunta III,
- zwołanie Sejmu Inkwizycyjnego w 1592 roku, zażegnanie kryzysu,
- podsumowanie polityki Zygmunta III.