Audycja Polskiego Radia z 01.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wpływów polskich w księstwach naddunajskich:
- działania dyplomatyczne i militarne w pierwszym okresie panowania Zygmunta III Wazy,
- wyprawy kozackie nad morze Czarne, napięcie między Rzeczpospolitą a Turcją,
- relacje handlowe polsko-mołdawskie,
- interwencja Jana Zamoyskiego w Mołdawii w 1595 roku w celu osadzenia Jeremiego Mohyły na tronie hospodara,
- zwycięstwo w roku 1600 nad wojskami Michała Walecznego,
- śmierć Jana Zamoyskiego,
- podsumowanie wypraw mołdawskich.