Audycja Polskiego Radia z 03.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wojen ze Szwecją:
- śmierć Jana III Wazy, objęcie tronu Szwecji przez Zygmunta III Wazę,
- stopniowa utrata przez króla władzy w Szwecji, detronizacja w roku 1599,
- objęcie władzy przez Karola IX Wazę,
- konflikt o Inflanty,
- rozpoczęcie wojny ze Szwecją w 1600 roku, zerwanie unii personalnej,
- sukces wojsk litewskich pod dowództwem hetmana Krzysztofa Radziwiłła,
- bitwa pod Kircholmem w 1605 roku, zwycięstwo husarii pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza,
- walki o Inflanty za rządów następcy Karola IX Gustawa Adolfa, opanowanie przez Szwedów wybrzeża Bałtyckiego,
- zwycięstwa militarne hetmana Stanisława Koniecpolskiego.