Audycja Polskiego Radia z 05.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Rokoszu Zebrzydowskiego:
- zwołanie przez króla Zygmunta III Wazy Sejmu w 1606 roku,
- zerwanie Sejmu przez sprawę różnowierców,
- rokosz szlachty pod dowództwem Mikołaja Zebrzydowskiego,
- żądania ograniczenia praw króla, oddalenia z dworu jezuitów i likwidacji Unii Brzeskiej,
- uchwały Sejmu Warszawskiego z 1607 roku,
- bitwa pod Guzowem stoczona przez wojska koronne z rokoszanami,
- skutki Rokoszu Zebrzydowskiego.