Audycja Polskiego Radia z 20.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat organizacji państwa piastowskiego:
- elementy składowe państwa,
- drużyna książęca,
- proces uzależniania mniejszych plemion, 
- likwidacja kultów pogańskich i zastanej lokalnej władzy,
- obsadzanie kluczowych grodów załogą wojskową,
- wojna jako element kultury i mechanizm napędzający gospodarkę,
- kryzys w latach trzydziestych XI wieku,
- rola sieci administracyjno-grodowej.