Audycja Polskiego Radia z 08.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat drugiej Dymitriady:
- obóz tuszyński Dymitra Samozwańca II,
- Traktat Szwedzko-Moskiewski przeciwko obozu tuszyńskiemu, przerwanie oblężenia Moskwy,
- decyzja króla Zygmunta III Wazy ataku na Moskwę,
- zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Kłuszynem,
- obalenie Wasyla Szujskiego, uznanie przez bojarów królewicza Władysława za cara,
- wkroczenie oddziałów hetmana Stanisława Żółkiewskiego do Moskwy,
- zdobycie Smoleńska w 1611 roku,
- pospolite ruszenie zorganizowane przez kupca Kuźmę Minina i księcia Dymitra Pożarskiego,
- kapitulacja polskiej załogi na Kremlu, powołanie na cara Michała Romanowa.