Audycja Polskiego Radia z 15.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat srebrnego wieku kultury polskiej:
- barok i sarmatyzm w kulturze polskiej XVII wieku,
- wizerunek Sarmaty polskiego,
- pojawienie się pojęcia Rzeczypospolitej jako przedmurza chrześcijaństwa,
- opinia Jana Jurkowskiego o Sarmatyzmie,
- twórczość Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Szymona Zimorowicza, Jana Żabczyca, Daniela Naborowskiego, Hieronima Morsztyna,
- mecenat nauki i sztuki Władysława IV,
- dorobek naukowy Szymona Starowolskiego i Jana Heweliusza.