Audycja Polskiego Radia z 17.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wojny z Moskwą:
- zajęcie przez armię moskiewską w 1632 roku zamków na pograniczu litewskim,
- oblężenie Smoleńska bronionego przez wojska hetmana Krzysztofa Radziwiłła przez wojska pod dowództwem Michała Szeina,
- wygrana wojsk Rzeczypospolitej pod dowództwem króla Władysława IV pod Smoleńskiem,
- ustalenia Polanowskiego Traktatu Pokojowego z 1634 roku.