Audycja Polskiego Radia z 18.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat rządów Zygmunta III Wazy:
- śmierć Zygmunta III Wazy w 1632 roku, bilans jego rządów,
- przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy,
- wojna ze Szwecją,
- udział Rzeczypospolitej w Dymitriadzie,
- relacje z Habsburgami, Mołdawią i Prusami Książęcymi,
- utracona szansa na skuteczne reformy państwa,
- oddanie króla kościołowi rzymskokatolickiemu,
- zainteresowania naukowe króla, mecenat sztuki,
- opinia Władysława Konopczyńskiego o Zygmuncie III Wazie.