Audycja Polskiego Radia z 24.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wojen kozackich i powstania Bohdana Chmielnickiego:
- ostatnie lata panowania Władysława IV, plany wojny z Turcją,
- zgromadzenie kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, zawarcie sojuszu z Tatarami,
- klęski wojsk koronnych pod Żółtymi Wodami i Korsuniem,
- sytuacja polityczna w Rzeczypospolitej przed latem 1648 roku, 
- rozprzestrzenienie się powstania po wszystkich ziemiach ukraińskich,
- klęska wojsk koronnych pod Piławcami, oblężenie Lwowa, zatrzymanie się kozaków pod Zamościem,
- wybór Jana Kazimierza na króla Rzeczypospolitej,
- bitwa pod Zbarażem,
- Ugoda Zborowska,
- bitwa pod Beresteczkiem w 1651 roku, klęska kozaków,
- Ugoda Białocerkiewska.