Audycja Polskiego Radia z 26.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat genezy potopu szwedzkiego:
- rozejm zawarty w Sztumskiej Wsi i jego złamanie przez Szwecję w 1655 roku,
- spór o Inflanty,
- poselstwo Andrzeja Morsztyna do Sztokholmu,
- rola podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego w wystąpieniu Karola X przeciwko Rzeczypospolitej,
- wkroczenie dwóch armii szwedzkich do Rzeczypospolitej, pasmo zwycięstw Szwedów,
- zdrady polskich dygnitarzy,
- utrata przez Szwedów poparcia szlachty,
- tworzenie chłopskich oddziałów partyzanckich, obrona polskich miast,
- rola klasztoru Jasnogórskiego w odpieraniu wroga,
- wojna szarpana Stefana Czarnieckiego, udział króla Jana Kazimierza w wojnie.