Audycja Polskiego Radia z 29.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat potopu szwedzkiego i jego następstw:
- zwycięstwo Stefana Czarnieckiego pod Warką, wyzwolenie większej części Małopolski,
- rola króla Jana Kazimierza w bitwie pod Warszawą, przegrana wojsk polskich, 
- przekształcenie się wojny polsko-szwedzkiej w II Wojnę Północną,
- polepszenie się stosunków polsko-moskiewskich, zawarcie traktatu w Niemieży,
- podpisanie pierwszego traktatu rozbiorowego ziem polskich w Radnot w 1656 roku,
- zawarcie przymierza polsko-duńskiego oraz sojuszu z Tatarami,
- przejście Elektora Brandenburskiego do koalicji antyszwedzkiej,
- straty Rzeczypospolitej na skutek Traktatu Welawsko-Bydgoskiego,
- wyprawa polsko-brandenbursko-austriacka na Pomorze Szczecińskie i do Danii w 1658 roku,
- międzynarodowy traktat pokojowy w Oliwie z 1660 roku, skutki wojny.