Audycja Polskiego Radia z 30.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Unii Hadziackiej:
- osłabienie więzów unii perejasławskiej,
- relacje Rzeczypospolitej z hetmanem Iwanem Wyhowskim,
- generalna rada kozacka w Hadziaczu w 1658 roku,
- zawarcie Unii Hadziackiej, na mocy której powstawał trzeci człon Rzeczypospolitej,
- Księstwo Ruskie,
- ustalenia Unii Hadziackiej i jej odrzucenie przez polską szlachtę.