Audycja Polskiego Radia z 01.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Rokoszu Lubomirskiego:
- postać hetmana koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego,
- spory z królem, uroczysty akt przeprosin w Lublinie w 1651 roku,
- zbliżenie się Lubomirskiego z Jerzym II Rakoczym w celu obalenia króla,
- konflikt w trakcie wyprawy żwanieckiej w 1653 roku,
- zasługi Jerzego Lubomirskiego w walce z najazdem szwedzkim oraz w kampanii 1660 roku przeciwko wojskom moskiewskim,
- działalność polityczna i dworska,
- proces sejmowy przeciwko Lubomirskiemu,
- powstanie konfederacji w 1665 roku pod dowództwem Jerzego Lubomirskiego, początek wojny domowej,
- śmierć Lubomirskiego w 1667 roku, jego późniejsza rehabilitacja.